Əməkdaşlar


Mərkəzin direktoru - prof.Həbib Zərbəliyev

Prof.Minaxanım Təkləli 

Ramin Səmədov

Fəridə Əliyeva